[Sách] Tổng hợp KET (A2) - PET (B1) - FCE (B2) - CAE (C1) - CPE (C2) - IELTS (New Edition)

Từ tháng 1.2020  thì cấu trúc bài thi các trình độ KET (A2) – PET(B1) – FCE (B2) đã được thay đổi. Do vậy các thí sinh thi các chứng chỉ này cũng cần phải học theo các sách mới. Dưới đây, shop cập nhật các sách mới phiên bản 2020  đã xuất bản của các chứng chỉ Cambridge.

 1. KET (A2) – phiên bản 2020
  1. Sách ôn thi KET (A2) phiên bản 2020: Bấm vào link này bạn sẽ thấy các sách để ôn thi KET 2020, tức là nội dung bên trong sách sẽ gồm các đề thi theo đúng format đề thi KET mới áp dụng từ 2020. Các sách có đáp án và file nghe đầy đủ. Học sinh có thể tự học.
  2. Giáo trình học KET (A2) phiên bản 2020: Đây là các sách giáo trình KET mới đã cập nhật theo format đề thi 2020. Nội dung các sách này sẽ gồm các chủ đề bài học để học. Ví dụ :Dinner time, Shopping, film … Sách này cần có giáo viên hoặc phụ huynh hướng dẫn cho học sinh.
 2. PET (B1) – phiên bản 2020
  1. Sách ôn thi PET (B1) phiên bản 2020: Nội dung bên trong sách này sẽ gồm các đề thi theo đúng format đề thi PET mới áp dụng từ 2020. Các sách có đáp án và file nghe đầy đủ. Học sinh có thể tự học.
  2. Giáo trình học PET (B1) phiên bản 2020: Sách này cần có giáo viên hoặc phụ huynh hướng dẫn cho học sinh.
 3. FCE (B2) – phiên bản mới
 4. IELTS – phiên bản mới
 5. CAE (C1) – Phiên bản mới
 6. CPE (C2) – Phiên bản mới

HOTLINE: 0949351612 (Call/ SMS/ Zalo/ Viber) 

AUDIO của các sách này ở nghe TẠI ĐÂY. 


  ImageNamePriceStockBuy