[Sách] Sách ôn thi KET (A2) phiên bản mới từ 2020

Nội dung sách là các đề để ôn thi. Sách gồm các đề thi để học sinh ôn luyện nhiều cho quen. Học sinh có thể tự học các sách này, cuối sách có các đáp án.

AUDIO của các sách này ở nghe TẠI ĐÂY. 


 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo