[Sách] Giáo trình học PET (B1) phiên bản 2020

Đây là các sách giáo trình PET mới đã cập nhật theo format đề thi 2020. Nội dung các sách này sẽ gồm các chủ đề bài học để học. Sách này cần có giáo viên hoặc phụ huynh hướng dẫn cho học sinh.

AUDIO của các sách này ở nghe TẠI ĐÂY. 


 

    ImageNamePriceStockBuy