[Sách] Cambridge Science 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (1st Edition)

Sách Khoa học hệ Cambridge bậc Tiểu học (lớp 1 đến 5) sẽ học các sách từ số 1 đến 6. Mỗi cấp độ gồm 4 cuốn:
1.Cambridge Primary Science Learner Book (sách giáo khoa)
2.Cambridge Primary Science Activity Book (sách bài tập)
3.Cambridge Primary Science Skills Builder (Khoa học bổ trợ)
4.Cambridge Primary Science Challenge (Khoa học nâng cao)

Sách Khoa học hệ Cambridge trung học (lớp 6-7-8) sẽ học sách số 7-8-9. Mỗi cấp độ gồm 4 cuốn:
1. Cambridge Checkpoint Science Coursebook (sách khoa học giáo khoa)
2. Cambridge Checkpoint Science Workbook (sách Khoa học bài tập)
3. Cambridge Checkpoint Science Skills Builder (sách khoa học bổ trợ)
4. Cambridge Checkpoint Science Challenge (sách khoa học nâng cao)

Ngoài ra mục này còn có đầy đủ sách giáo viên (Teacher’s Resource). Sách giáo viên sẽ có hướng dẫn dạy và học, cũng có đầy đủ đáp án của sách học sinh cùng cấp độ.

HOTLINE: LIÊN HỆ (Call/ SMS/ Zalo/ Viber). Từ 8h30 đến 16h , thứ 2 đến thứ 7.


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo