[Sách] Cambridge ICT Starters Third Edition

Information and Communications Technology (ICT) is now part of the educational experience worldwide and regarded as a new ‘literacy’ alongside reading, writing and numeracy.

Cambridge ICT Starters introduces learners, typically aged 5 to 14 years, to the key ICT applications they need to acquire that computer literacy and to understand the impact of technology on our daily lives.

Lưu ý: Mỗi cuốn này có một số tài nguyên đi kèm phục vụ cho quá trình học mà NXB đã thiết kế. Quý khách mua sách thì liên hệ shop để nhận miễn phí qua email các loại tài nguyên này.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo