BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Tổng hợp đề Cambridge Primary Checkpoint qua các năm

Dưới đây là các đề thi được chia sẻ miễn phí, phụ huynh có con học lớp 4-5 hệ Cambridge muốn mua cuốn đề thi , đáp án đầy đủ checkpoint và phân loại hệ thống thì vào link này.

Với các bạn học sinh có ý định thi vào lớp 6 hệ song bằng, việc làm bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint sẽ là sự chuẩn bị thiết thực và hiệu quả cho kỳ thi quan trọng này. TiengAnhK12 tổng hợp đề thi Cambridge Primary Checkpoint từ năm 2010 trở về đây.

Tổng quan về Cambridge Primary Checkpoint

1. Cambridge Primary Checkpoint là gì?

  • Đây là bài thi tiêu chuẩn đánh giá năng lực của học sinh khi hoàn thành chương trình Cambridge cấp tiểu học.
  • Đề thi được bảo mật và chuyển về các trường từ Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge. Kỳ thi được tổ chức theo tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt của Cambridge. Bài làm của học sinh được gửi sang trụ sở chính của Cambridge tại Anh để chấm điểm.
  • Chứng chỉ Checkpoint của Cambridge được công nhận trên toàn thế giới và có thể chuyển tiếp sang các trường trung học quốc tế.

 

2. Phân biệt chứng chỉ Tiểu học Quốc tế Cambridge và chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge (Cambridge English Language Assessment) được đảm trách bởi Hội đồng Khảo thí của Đại học Cambridge, Anh Quốc là một hệ thống câu hỏi nhằm đánh giá một cách khách quan nhất trình độ và năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh với nhiều cấp độ. Riêng đối với học sinh Tiểu học và học sinh các năm đầu cấp Trung học cơ sở; học sinh sẽ thi Chứng chỉ Cambridge Young Learners English (YLE) với 3 cấp độ:

  • Starters: dành cho thí sinh từ 4 – 7 tuổi
  • Movers: dành cho thí sinh từ 8 – 10 tuổi
  • Flyers: dành cho thí sinh từ 11 – 12 tuổi

Khác với các chứng chỉ tiếng Anh, kỳ thi để lấy chứng chỉ Tiểu học quốc tế là cơ sở để đánh giá năng lực học tập của học sinh thông qua 3 môn học quan trọng: TOÁN, KHOA HỌC, TIẾNG ANH theo tiêu chuẩn quốc tế khi hoàn thành bậc Tiểu học. Căn cứ vào đây học sinh có thể xin nhập học vào bậc trung học công lập ở các trường quốc tế trên toàn thế giới.

3. Bài thi Cambridge Primary Checkpoint và hệ song bằng THCS tại HN

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT đã triển khai chương trình đào tạo song bằng bậc THCS từ năm 2018 (bậc THPT từ năm 2017). Đối với học sinh lớp 5 đăng ký dự thi vào lớp 6 hệ song bằng, các em sẽ thực hiện 2 bài thi là Tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh.

Thực tế là đề thi được bảo mật nghiêm ngặt, tới này không có nguồn nào tiết lộ hay chia sẻ ngoài cộng đồng. 02 nguồn chính mà các giáo viên/trung tâm luyện thi vào lớp 6 hệ song bằng sử dụng để hướng dẫn học sinh ôn luyện từng môn là:

  • Các đề Cambridge Primary Checkpoint. Lý do: đây là đề tiêu chuẩn đánh giá năng lực toán của học sinh khi hoàn thành chương trình Cambridge cấp tiểu học. Các học sinh muốn vào học lớp 6 hệ Cam đương nhiên nên đạt được bài thi này.
  • Các đề thi thử vào lớp 6 song bằng do các giáo viên/trung tâm luyện thi biên soạn, với cấu trúc bài thi có thể được hiệu chỉnh theo phản hồi từ các học sinh đã tham gia thi hàng năm.

 

Bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint qua các năm

* Lưu ý: Riêng với môn Tiếng Anh, Cambridge Primary Checkpoint còn có đề thi được thiết kế phù hợp với các thí sinh mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ hay thường được biết đến với tên gọi ESL – English as second language: Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint năm 2020

MônLink tải đề thiLink tải đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)
Paper 1 kèm bài đọc hiểu
Paper 2 kèm bài đọc hiểu
English as a second language (ESL)
Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Paper 3 – Tape script
Maths
Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Science
Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án

Bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint năm 2019

MônThời gian
Link tải đề thiLink tải đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)
Thi vào tháng 4Paper 1 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Thi vào tháng 10Paper 1 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểuĐáp án
English as a second language
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Maths
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Science
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án

Bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint năm 2018

MônThời gian
Link tải đề thiLink tải đáp án
English – đề minh họa


Paper 1 – Non-fiction kèm bài đọc hiểuĐáp án
Paper 2 – Fiction kèm bài đọc hiểuĐáp án
English – đề chính thức (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)
Thi vào tháng 4Paper 1 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Thi vào tháng 10Paper 1 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểuĐáp án
English as a second language
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Maths
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Science
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án

Bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint năm 2017

MônThời gian
Link tải đề thiLink tải đáp án
English – đề minh họa
 Paper 1 – Reading & UsageĐáp án
Paper 2 – WritingĐáp án
Paper 3 – ListeningĐáp án
English – đề chính thức (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2 kèm bài đọc hiểuĐáp án
English as a second languageThi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Paper 3 – Transcript
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Paper 3Đáp án
Paper 3 – Audio Part 1, Audio Part 2, Audio Part 3, Audio Part 4
Paper 3 – Transcript
Maths – đề minh họa
Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Maths – đề chính thức
Thi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Science – đề minh họa
Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Science – đề chính thứcThi vào tháng 4Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án
Thi vào tháng 10Paper 1Đáp án
Paper 2Đáp án

Bộ đề thi Cambridge Primary Checkpoint năm 2016

MônLink tải đề thiLinh tải đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)Đề thi 1 thi vào tháng 4Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th4 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Đề thi 1 thi vào tháng 10Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểuĐáp án
MathsĐề thi 1 thi vào Th4Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th4Đáp án
Đề thi 1 thi vào Th10Đáp án
ScienceĐề thi 1 thi vào Th4Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th4Đáp án
Đề thi 1 thi vào Th10Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10Đáp án

Năm 2015

MônLink tải đề thiLinh tải đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)Đề thi 1 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểuĐáp án
Đề thi 2 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểuĐáp án
MathsĐề thi 1 thi vào Th10Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10Đáp án
ScienceĐề thi 1 thi vào Th10Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th10Đáp án

Năm 2014

MônLink tải đề thiLinh tải đáp án
English (các văn bản đọc hiểu có thể được tách thành file riêng)Đề thi 1Đáp án
Đề thi 2 kèm bài đọc hiểuĐáp án
MathsĐề thi 1Đáp án
Đề thi 2Đáp án
ScienceĐề thi 1Đáp án
Đề thi 2Đáp án

Năm 2013

MônLink tải đề thiLinh tải đáp án
English Đề thi 1 thi vào Th10 kèm bài đọc hiểu
Đề thi 2 thi vào Th10
MathsĐề thi 2 thi vào Th4
Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10
ScienceĐề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10

Năm 2012

MônLink tải đề thiLinh tải đáp án
English Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10
MathsĐề Pre-Test số 1 thi vào Th4
Đề Pre-Test số 2 thi vào Th4
Đề thi 1 thi vào Th4
Đề thi 2 thi vào Th4
Đề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10
ScienceĐề thi 1 thi vào Th10
Đề thi 2 thi vào Th10

Năm 2010

MônLink tải đề thiLinh tải đáp án
English Đề thi 1 thi vào Th6Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th6Đáp án
MathsĐề thi 1 thi vào Th6Đáp án
Đề thi 2 thi vào Th6Đáp án
Đề thi 3 thi vào Th6Đáp án
ScienceĐề thi 1 thi vào Th6
Đề thi 2 thi vào Th6

 

Tài liệu liên quan

Bình luận (0 bình luận)
Contact Me on Zalo