BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Great Writing : bộ sách học viết hàn lâm trình độ từ A2 đến C1,2

Great Writing : bộ sách học viết hàn lâm trình độ từ A2 đến C1,2

– Dễ áp dụng cho việc tự học. Trong mỗi bài học, phần lý thuyết được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, và đặc biệt là có nhiều bài tập thực hành kiến thức vừa học.

– Sắp xếp các bài học theo đúng trình tự và logic học writing: viết câu (sentence structure), viết đoạn văn (paragraph structure), dạy các loại đoạn văn (types of paragraph structure – definition paragraph, process paragraph, opinion paragraph, narrative paragraph), cấu trúc bài essay (essay structure), các dạng bài luận (types of essay).

– Tích hợp kỹ năng viết và grammar. Điểm sáng nhất của bộ sách này là tác giả đã biết đưa kiến thức ngữ pháp vào học writing: viết các thành phần câu (Subject + Verb + Object), các thành phần bổ nghĩa trong câu – modifiers (adjective, adverb, preposition), cách dùng đúng thì của động từ (verb tenses) trong viết đoạn (dựa vào ngữ cảnh), và các lỗi viết câu như sentence fragment, run on, comma splice, subject and verb agreement, … Các bài tập được thiết kế theo cách tích hợp grammar và writing, đặc biệt là các dạng bài scrambled sentences, editing a paragraph, analysing a paragraph, editing sentences (find & correct errors), combining sentences (kết hợp các câu đơn thành câu ghép hoặc câu phức)….

Tài liệu liên quan

Bình luận (0 bình luận)
Contact Me on Zalo