BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] Danh sách mua sách hệ Cambridge lớp 9 IGCSE trường Chu Văn An (Hà Nội) năm học 2021 – 2022

HIện tại shop  có 8/9 cuốn, còn thiếu cuốn số 4 ở phiếu phía dưới.

Giá 8 cuốn sẵn có là: 1.875k

 

Hoặc xem chi tiết từng cuốn ở bàng này:

Cuốn 1: Cambridge IGCSE® English as a Second Language Coursebook (Cambridge International IGCSE) 5th Edition – 9781108465953Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-english-as-a-second-language-coursebook-fifth-edition-2017-by-peter-lucantoni-sach-gay-xoan/
Cuốn 2 : Cambridge IGCSE® English as a Second Language Workbook (Cambridge International IGCSE) 5th Edition – 9781108465977
Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-english-as-a-second-language-workbook-fifth-edition-2017-by-peter-lucantoni-sach-gay-xoan/
Cuốn 3: Cambridge IGCSE® Mathematics Core and Extended Coursebook Second Edition (2018) by Karen Morrison, Nick Hamshaw  – 9781108437189Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-mathematics-core-and-extended-coursebook-second-edition-by-karen-morrison-nick-hamshaw-sach-gay-xoan/
Cuốn 4: Cambridge IGCSE® Mathematics Core Practice Book (Cambridge International IGCSE) 2nd Edition –  9781108437226Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/secondary-school/sach-cambridge-igcse-mathematics-core-practice-book-second-edition-sach-gay-xoan/ 
Cuốn 5: Cambridge IGCSE® Mathematics Core and Extended Practice Book Second Edition (2018) by Karen Morrison, Nick Hamshaw 9781108437219Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-mathematics-core-and-extended-practice-book-second-edition-2018-by-karen-morrison-nick-hamshaw-sach-gay-xoan/
Cuốn 6: Cambridge IGCSE® Combined and Co-ordinated Sciences Coursebook with CD-ROM (Cambridge International IGCSE) – 9781316631010Link đặt mua : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-combined-and-co-ordinated-sciences-coursebook-by-mary-jones-richard-harwood-ian-lodge-david-sang-sach-gay-xoan/
Cuốn 7: Cambridge IGCSE® Combined and Co-ordinated Sciences Biology Workbook
ISBN:9781316631041
Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-combined-and-co-ordinated-sciences-biology-workbook-2017-by-mary-jones-sach-gay-xoan/
Cuốn 8 (ở phiếu của trường bị sai số ISBN):  Cambridge IGCSE® Combined and Co-ordinated Sciences Chemistry Workbook (2017) by Richard Harwood, Ian Lodge ISBN:9781316631058Link mua sách : https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-combined-and-co-ordinated-sciences-chemistry-workbook-2017-by-richard-harwood-ian-lodge-sach-gay-xoan/
Cuốn 9: Cambridge IGCSE® Combined and Co-ordinated Sciences Physics Workbook
ISBN:9781316631065 
Link mua sách: https://sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-combined-and-co-ordinated-sciences-physics-workbook-2017-by-david-sang-sach-gay-xoan/

 

 

Tài liệu liên quan

Bình luận (0 bình luận)
Contact Me on Zalo