[Sách] Perspectives British English 2018

Đây là phiên bản Perspectives Anh Anh.

CÓ CÁC LEVEL LẦN LƯỢT LÀ:

  • Perspectives Pre-Intermediate
  • Perspectives Intermediate
  • Perspectives Upper-Intermediate
  • Perspectives Advanced

Lưu ý: Sách Perspectives hiện tại có 2 phiên bản như sau:

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo