[Sách] Oxford Solutions (2nd Edition 2012)

A new, refreshed edition of the five-level English course for teenagers, with a clear structure, supported approach to speaking, practice, and exam preparation still at its heart.

Bộ sách gồm 5 cấp độ như trên. Mỗi cấp độ có :

  • Student’s Book
  • Workbook
  • Teacher’s Book
  • Phần mềm iTools
  • AUDIO và Video

Language Level: A1 – C1

TOÀN BỘ AUDIO VÀ VIDEO CỦA BỘ SÁCH SOLUTION 2nd Edition nghe TẠI ĐÂY , hoặc TẠI ĐÂY.

Lưu ý: Tính đến 2021, bộ sách Oxford Solutions có các phiên bản như sau, shop xin liệt kê để Quý khách chọn mua không bị nhầm:


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo