[Sách] Cambridge - Power Up (full 7 levels)

Confident in learning. Confidence for life.

Bộ giáo trình mới của Cambridge dành cho cấp tiểu học.

Power Up is a brand new course from the bestselling author team of Caroline Nixon and Michael Tomlinson. It provides the perfect start to life’s great adventure, creating ‘future ready’ learners who embrace life with confidence. Meet vibrant characters who students will love; foster collaboration through real-world missions; deepen learners social and cognitive skills; explore embedded exam preparation; and expand the skill-set ensuring everyone reaches their full potential.
Authors: Michael Tomlinson, Caroline Nixon
CEFR Levels: A1 – B1

  • Truy cập trang chủ của bộ sách này tại đây để tải nhiều tài nguyên hỗ trợ việc dạy và học.
  • Các thầy cô giáo cần tải các bài test (Units test, Review Test, Practice Test) gồm đầy đủ PDF và Audio mỗi bài test thì liên hệ shop.
  • Ảnh dưới mô tả level của sách phù hợp với cấp độ Cambridge tương ứng.
  • Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo