[Sách] Spark (Special Edition) by Express Publishing

Dành cho học sinh THCS, lớp 6 đến 9

Bộ sách có phiên bản cho các nước có văn hóa Đông Nam Á. Học xong bộ sách này, học sinh đạt được trình độ A2+ của khung tham chiếu trình độ Châu Âu CEFR (tương đương với Bậc 2 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Bộ sách Spark (2011) được đề cử cho giải Sản phẩm sáng tạo và học tập số hiệu quả của Hiệp hội British Council ELTon Awards.

Sparks is a six-level course for primary school students, featuring an innovative two-pronged learning approach, working with both language and content-learning objectives. It includes phonics, reading strategies and writing procedures.
Sparks’ main focus is on communication, aiming to enrich the class through a variety of communicative activities and the use of recently-acquired vocabulary.
Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).
—————–
Thêm một số link tải tài nguyên của bộ sách này như sau:

Lớp 6

 • SPARK 6 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
 • SPARK 6 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
 • SPARK 6 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 7

 • SPARK 7 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
 • SPARK 7 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
 • SPARK 7 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 8

 • SPARK 8 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
 • SPARK 8 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
 • SPARK 8 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 9

 • SPARK 9 TEACHER’S BOOK ( SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
 • SPARK 9 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
 • SPARK 9 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip
  ImageNameTypePriceStockBuy
  Contact Me on Zalo