[Sách] Collection : Essentiel du francais (Communication/Grammaire/Phonétique/Vocabulaire)

Bộ sách này sẽ gồm các thành phần như sau:

Communication Essentielle du français A1
Communication Essentielle du français A2

Grammaire essentiel du français – A1 (2018)
Grammaire essentielle du français – A2
Grammaire essentielle du français – B1
Grammaire essentielle du français – B2

Phonétique essentielle du français – B1/B2
Phonétique essentielle du français A1/A2

Vocabulaire essentiel du français – A1 (2018)
Vocabulaire essentiel du français – B1
Vocabulaire essentiel du français A2

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo