[Sách] Top Maths 1-2-3-4-5-6 (New Edition) by Alston Education Pte. Ltd.

[Sách] Top Maths 6B Textbook New Edition – Sách giấy gáy xoắn

Số cấp độ: 6 levels (1-6)

Độ tuổi: 6-12

TOP Maths xây dựng kiến thức nền tảng của môn học thông qua việc sử dụng các nguyên tắc sư phạm được nghiên cứu kỹ. Kết nối từ phương thức tiếp cận phổ biến CPA (kiến thức nền – Hình ảnh minh họa – Khái niệm trừu tượng), trẻ được giới thiệu những khái niệm mới thông qua những kiến thức vững chắc và những hình ảnh minh họa hấp dẫn trước khi trẻ đi vào những bài thuyết trình về các khái niệm trườu tượng. Phương pháp này giúp trẻ có sự hiểu biết sau hơn về khái niệm toán học cơ bản vì vậy sẽ giúp trẻ thích thú hơn để học. Nội dung của sách được cấu trúc rõ ràng và tăng dần theo từng cấp độ để bảo đảm trẻ có những kiến thức xây dựng và ôn luyện các kỹ năng tương đương với các cấp độ trẻ tăng dần lên theo từng lớp. Hơn nữa, sách còn nhấn mạnh và việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phẩn biện, cũng như các kỹ năng ở thế kỷ 21.TOP Maths cũng phát triển thêm sự tự tin của trẻ trước khác kỳ thi. Chuỗi các câu hỏi luyện tập được cung cấp cho trẻ thường xuyên và thích hợp. điều này bảo đảm luôn có sự củng cố nâng cao về các kiến thức và luyện tập thích hợp giúp trẻ duy trì sự thành thạo, tạo nền tảng vững chắc cho các bài kiểm tra và kỳ thi của trẻ.

TÀI LIỆU BAO GỒM

Sách bài học (2 cuốn cho 1 cấp độ)

Sách bài tập (2 cuốn cho 1 cấp độ)

TOP Maths series is developed to cover comprehensively the learning objectives of the latest Cambridge Primary Mathematics curriculum framework. TOP Maths builds a strong foundation of the subject through the use of well-researched and sound pedagogical principles. Adopting a Concrete Pictorial Abstract approach, pupils are introduced to new concepts through concrete manipulatives and engaging pictorials before they are led to see their abstract representations. This allows pupils to have a deeper understanding of key mathematical concepts, thus motivating them to learn. Content is also clearly structured and spiralled across the levels to ensure a gradual build-up and review of skills as pupils progress up the stages. At the same time, emphasis is given on developing pupils’ problem-solving skills, critical thinking, as well as other 21st century skills. TOP Maths also develops pupils’ confidence. A wide variety of practice questions are provided at frequent and appropriate junctures. This ensures that there is immediate reinforcement of concepts and sufficient practice for pupils.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo