[Sách] Tiếng Anh Family and Friends National Edition (5 levels)

Xem các tài nguyên online tại đây.

Điểm nổi bật 

+ Bám sát khung chương trình của Bộ GD-ĐT, khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu CEFR.

+ Tích hợp liên môn (CLIL) cung cấp kiến thức tự nhiên và xã hội, kiến thức văn hóa Việt Nam và quốc tế. Khuyến khích các em giao tiếp bằng tiếng Anh và phát triển kiến thức ở các môn học khác.

+ Hình thành và phát triển các kĩ năng cần có của thế kỉ 21 thông qua hoạt động của bài học – được gọi là nhóm kĩ năng 4Cs (Creativity – Sáng tạo, Collaboration – Hợp tác, Communication – Giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện), từng bước giúp các em dễ dàng hội nhập thời đại mới.

+ Đáp ứng nhu cầu kiểm tra đánh giá quá trình học tập theo định hướng phát triển năng lực.

FILE NGHE TRỰC TIẾP Ở ĐÂY

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo