[Sách] The Asia Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools (APMOPS)

Đây là  một kì thi Toán cực kì uy tín của Singapore dành cho các bạn lớp 6 hoặc lớp 7 ở Việt Nam. Lưu ý kì thi có một số giới hạn về độ tuổi và ngày sinh. Xem trang chủ của kì thi tại đây. 

Đơn vị tổ chức ở Việt Nam là trường quốc tế KinderWorld, xem chi tiết tại đây.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo