[Sách] Science Lessons and Investigations

Bộ sách SCIENCE LESSONS & INVESTIGATIONS Truyền cảm hứng cho người học khám phá các chủ đề khoa học trong thế giới thực với các bài học và điều tra khoa học! 12 đơn vị khoa học mạnh mẽ trình bày các khái niệm khoa học quan trọng, hỗ trợ Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ tiếp theo (NGSS) trong cuộc sống, trái đất và khoa học vật lý.
Mỗi chủ đề hướng dẫn cho người học khám phá một khái niệm khoa học theo mô hình 5E: Tham gia, Khám phá, Giải thích, Đánh giá và Mở rộng. Sự đa dạng của các hoạt động giúp xây dựng cho người học Kiến thức và kinh nghiệm trước đây và giúp họ áp dụng sự hiểu biết của họ về khái niệm khoa học một cách sáng tạo.
Bài học và Điều tra Khoa học cung cấp cho bạn sự hỗ trợ giảng dạy và các đơn vị khoa học toàn diện bao gồm:
1. Khái niệm hoạt động tham gia khiến học sinh hứng thú và thu hút kiến thức trước bằng cách giới thiệu từng chủ đề bằng các câu hỏi và thảo luận.
2. Hoạt động khám phá giúp sinh viên khám phá khái niệm thông qua điều tra thực hành. (Khám phá)
3. Đọc các lựa chọn, hình ảnh thực tế và đánh giá từ vựng để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết. (Giải thích)
4. Các hoạt động toàn diện kết hợp tư duy bậc cao để giúp học sinh thể hiện và áp dụng những gì họ đã học. (Đánh giá)
5. Viết lời nhắc và các hoạt động thực hành * để giúp học sinh áp dụng và mở rộng hiểu biết của họ. (Mở rộng)
* Các hoạt động thực hành có thể bao gồm các thí nghiệm khoa học, thử thách STEM, dự án nghệ thuật hoặc các hoạt động ngoại khóa khác.


 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo