[Sách] Richmond Personal Best (AMERICAN English)

Personal Best is a six-level General English course for today’s busy young adults who want to maximize their English language learning experience.

Developed with series editor Jim Scrivener, internationally renowned teacher trainer and presenter, Personal Best brings together a focus on practice as a driver of improvement and a 21st-century course package with an integrated web-based video show and the Personal Best Language App.

Personal Best là khóa học tiếng Anh tổng quát 6 cấp độ dành cho những học viên muốn tối đa hóa kinh nghiệm học tiếng Anh của bản thân. Được phát triển bởi Series Editor Jim Scrivener- giảng viên đào tạo giáo viên và diễn giả nổi tiếng quốc tế, sách tập trung vào thực hành làm động lực cải thiện tiếng Anh cho học viên và chương trình học thế kỷ 21 tích hợp cùng video trên Web và Ứng dụng Personal Best Language.

Hai quan điểm nổi bật của Personal Best:

Tính cá nhân: Khóa học tập trung vào việc cá nhân hóa cho học viên ở các tiến độ khác nhau, có ưu và khuyết điểm khác nhau.

Giúp người học đạt được mục tiêu của mình: Để giúp học viên tối ưu hóa tiềm năng của bản thân, sách tập trung vào vai trò quan trọng của việc THỰC HÀNH. Khóa học đảm bảo học viên thực sự có thể sử dụng ngôn ngữ đã học vào trong thực tiễn.

TOÀN BỘ AUDIO FILE NGHE TẠI ĐÂY

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo