[Sách] Reading Sponge Level 1-2-3

Reading Sponge Complete 3 Levels Set là bộ giáo trình Anh ngữ 3 cấp độ do NXB Build & Grow phát hành dành cho người mới bắt đầu phát triển vốn từ và xây dựng kỹ năng đọc tiếng Anh.
Bộ sách gồm có:
Reading Sponge 1
– Reading Sponge 1 – Audio CD
– Reading Sponge 1 – Student’s book
– Reading Sponge 1 – Teacher’s guide
– Reading Sponge 1 – WB

Reading Sponge 2
– Reading Sponge 2 – Audio CD (Mp3)
– Reading Sponge 2 – Student’s book
– Reading Sponge 2 – Teacher’s guide
– Reading Sponge 2 – WB

Reading Sponge 3
– Reading Sponge 3 – Audio CD (Mp3)
– Reading Sponge 3 – Student’s book
– Reading Sponge 3 – Teacher’s guide
– Reading Sponge 3 – WB

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo