[Sách] Primary iDictionary level 1-2-3

Các chị lo lắng cho con em mình trước các kì thi Starters, Movers, Flyers?

♥️Nếu không chăc chắn về từ vựng của con mình có đủ hay không?
♥️ Nếu không chắc chắn về phát âm của mình có chuẩn anh ngữ ko?♥️ HÃY ĐỂ PRIMARY I DICTIONARY GIÚP CÁC CHỊ
PRIMARY I DICTIONARY 1 = STARTERS
PRIMARY I DICTIONARY 2 = MOVERS
PRIMARY I DICTIONARY 3 = FLYERS AND MORE..


? Hình ảnh tươi sáng, hấp dẫn, âm thanh sống động làm việc ghi nhớ tiếng Anh trở nên dễ dàng.
??Gồm tất cả các từ vựng cần thiết English Cambridge cấp độ YLE (Young Learners)


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo