[Sách] Macmillan New Edition Basic Survival

Survival English

English for work and travel

The New Edition Survival Series is for professional adults who need English for work and travel. The series is based around real-life situations and gives students everything they need to survive in English. Topics cover key areas for the international business professional: Business, Socializing, Travel, Hotels, Money, Food and Drink and Communications.
Tất cả các cuốn sách đăng trên website bên em đều CÒN HÀNG  và có thể bấm chọn bìa sách để XEM THỬ nội dung khoảng 20 trang đầu tiên của cuốn đó. Các sách bên em được scan từ sách gốc và in lại nên nếu sách gốc là sách màu thì sách in lại cũng là màu. 
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo