[Sách] Math Minutes (One Hundred Minutes to Better Basic Skills) by Creative Teaching Press 2002

Math minutes bộ 8 quyển – 100 phút để nâng cao kỹ năng cơ bản.
Mỗi cuốn sách trong bộ sách này có 100 “Phút” để giúp học sinh xây dựng các kỹ năng cơ bản, tăng tốc độ trong các phép toán và củng cố kỹ năng giải quyết vấn đề. Mỗi phút bao gồm 10 bài toán có độ khó khác nhau kết hợp nhiều kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng toán học cơ bản. Định dạng độc đáo này cung cấp cho sinh viên cơ hội liên tục để cải thiện sự trôi chảy của chính họ trong một định dạng có thể quản lý được, không đe dọa. Định dạng nhanh, một phút kết hợp với phản hồi tức thì làm cho bài tập đầy thách thức và động lực này mà sinh viên sẽ mong đợi mỗi ngày.
Math minutes bộ 8 quyển giúp học sinh trở thành những người học tích cực khi họ khám phá các mối quan hệ toán học và áp dụng sự hiểu biết có được vào các tình huống phức tạp và giải quyết các vấn đề thực tế trong mỗi Phút.
Giờ đây, có một cách để học sinh thực hành các kỹ năng toán học của mình trong một tình huống có thời gian, nâng cao khả năng thông thạo toán học nói chung của họ và đồng thời vui chơi! Mỗi level được xây dựng theo nội dung học hiện tại của từng lớp, phù hợp với tiêu chuẩn.
One Hundred Minutes to Better Basic Skills. Each book in this series features 100 ‘Minutes” to help students build basic skills, increase speed in math operations, and strengthen problem-solving skills. Each Minute consists of ten problems of varying degrees of difficulty that incorporate a variety of skills. Each ten-problem reproducible can be used as a learning or testing tool. 112 pages each.
Help middle-grade students master essential math skills with the motivating, classroom-tested Math Minutes format featured in these two new books. Each book provides 100 “Minutes” of 10 problems each for students to complete within a one- to two-minute period. Providing daily practice in every key area of math instruction, Math Minutes is a fun way to improve students’ problem-solving speed (crucial for testing situations) and an instant assessment tool.
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo