[Sách] Macmillan Exams - Ready for Advanced (C1)

  • Lưu ý: Quý khách chọn mua đúng level cần mua vì ở mục này có các phiên bản khác nhau (dựa trên năm xuất bản).

  • Ready for Advanced is based on thorough exam preparation structure. Special language focus sections encourage analysis of the main grammar areas at this advanced level.
  • Skills for all papers are covered and there is a complete practice speaking test included.

  • Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo