[Sách] Lớp 8 hệ Cambridge song bằng trường THCS Nghĩa Tân - Trưng Vương - THCS Ngô Sĩ Liên Hà Nội 2022-2023

Cập nhật:

Theo danh sách trường gửi thì có 10 cuốn, hiện tại shop đã có 9/10 cuốn phía dưới. Shop còn thiếu duy nhất cuốn sách bài tập môn tiếng Anh ở dòng 4 của danh sách này   , trường Nghĩa Tân và Ngô Sĩ Liên cùng đơn vị tư vấn nên danh sách mua sách giống nhau (2 cuốn của môn tiếng Anh vừa mới được xuất bản tháng 04.2022 – cuốn coursebook thì shop đã có phía dưới, cuốn workbook chưa có).

Quý phụ huynh mua trước các cuốn dưới đây cho con học hè. 01 cuốn còn thiếu sẽ cập nhật trong tháng 07.

ImageNamePriceStockBuy
error: