[Sách] Lớp 6 (tiếng anh tăng cường) trường Nguyễn Siêu 2023-2024

  • Dưới đây là danh sách nhà trường gửi Phụ huynh để mua sách năm học 2023-2024
  • Quý Phụ huynh tự đặt mua các sản phẩm phía dưới.
  • Cả bộ này gồm 10 cuốn. Quý khách có thể mua lẻ.
  • Các sách in lại giữ nguyên màu sắc như sách gốc
  • Mặc định là sách in đóng gáy xoắn (Quý khách muốn làm sách keo gáy?)
  • Các sách in lại không có Digital Access, tại sao?
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo