[Sách] i-Learn English for Math

Bộ sách i-Learn English for Math gồm 5 cấp độ dành cho cấp tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng vững chắc về ngôn ngữ toán học, kiến thức và các kỹ năng cần thiết.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

  • Bài học mang tính tương tác cao
  • Nội dung dựa trên khung chương trình chuẩn từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
  • Ôn tập thường xuyên với mục ‘Regular Challenge!’
  • Hình ảnh sinh động
  • Phần bài học mở rộng giúp học sinh nâng cao kiến thức
  • Nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm cao

The 5-level i-Learn English for Math series of textbooks for primary school aims to provide students with a solid grounding in the mathematical language, knowledge, and skills required to progress and succeed in the modern world.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo