[Sách] Sách hệ Cambridge Tiểu học ( Cambridge Primary)

Lưu ý: Đây là sách bản cũ (2014), sách hệ cam bản mới xem ở đây (2021).

Ở Việt Nam, hệ Cambridge tiểu học có các lớp 1-2-3-4-5 nhưng sẽ học sách Cambridge stage 1-2-3-4-5-6. Một số trường như Vinschool đã đưa stage 1 để dạy từ lớp mẫu giáo. Cả Vinschool, Nguyễn Siêu và các trường có hệ Cam khác sẽ học như sau:

– Lớp 1: giáo trình Cambridge Stage 2. Xem ở LINK NÀY
– Lớp 2: giáo trình Cambridge Stage 3. Xem ở LINK NÀY
– Lớp 3: giáo trình Cambridge Stage 4. Xem ở LINK NÀY
– Lớp 4: giáo trình Cambridge Stage 5. Xem ở LINK NÀY
– Lớp 5: giáo trình Cambridge Stage 6. Xem ở LINK NÀY

SET 5 là Set cơ bản – Gồm các quyển sách cơ bản Vinschool/Nguyễn Siêu và các trường hiện giờ bán cho phụ huynh và năm ngoái học sinh các lớp đang sử dụng chính thức.
1.Cambridge Global English Learner Book
2.Cambridge Global English Activity Book
3.Cambridge Primary Science Learner Book
4.Cambridge Primary Science Activity Book
5.Cambridge Primary Mathematics Learner Book ( Cambridge không xuất bản sách Mathematics Activity)

SET 9 là Set tham khảo ( đầy đủ hơn) – Gồm các quyển sách bài tập bổ sung kỹ năng cho con từ cơ bản đến nâng cao có trong giáo trình Cambridge, nhưng Vinschool/ Nguyễn Siêu và các trường đã lược bớt. Nếu bố mẹ nào có thể kèm thêm con học ở nhà, hoặc thuê thầy cô về nhà dạy thêm, thì có thể sắm thêm bộ này:

6.Cambridge Primary Science Skills Builder (Khoa học bổ trợ)
7.Cambridge Primary Science Challenge (Khoa học nâng cao)
8.Cambridge Primary Mathematics Skills Builder (Toán bổ trợ)
9.Cambridge Primary Mathematics Challenge (Toán nâng cao)

Có cả sách Teacher’s Resource dành cho giáo viên. Mỗi môn có 1 cuốn.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo