[Sách] EXPERT on CAMBRIDGE IELTS Practice Tests (10 cuốn)

Bộ sách Expert on Cambridge IELTS Practice Tests là bộ tài liệu IELTS tương tự với bộ sách huyền thoại Cambridge IELTS Practice Test thậm chí còn được đánh giá là khó hơn. Bộ sách gồm 10 cuốn từ Test 1  đến Test 10.

Cuốn sách bao gồm các đề tương đối khó và nâng cao nên phù hợp với những bạn có Band điểm tương đối cao 6.0 IELTS trở lên.

Dưới đây là một số những nội dung chính trong sách:

  • Bộ sách gồm 10 cuốn, mỗi cuốn có 6 bài test luyện thi IELTS quốc tế. Mỗi bài Test giúp bạn luyện cả 4 kỹ năng trong IELTS.
  • Đáp án và câu trả lời của các bài tập trong sách. Đặc biệt là bài mẫu chi tiết của phần speaking và writing giúp bạn tự học hiệu quả.
  • Đối với kỹ năng Speaking và Writing sách có hướng dẫn triển khai ý tưởng để phù hợp với tiêu chí chấm điểm.
  • Sách trang bị các từ vựng học thuật nâng cao để bạn tăng vốn từ trong quá trình luyện đề
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo