[Sách] Evan-Moor Start Smart STEM

SMART START STEM – Bộ 3 cuốn của tác giả Evan – Moor

Bộ sách Evan-Moor Smart Start STEM ba cấp độ: Pre-Kindergarten, Kindergarten, Grade 1

STEM Viết tắt của các từ:
1.Science – Khoa học.
2.Technology – Công nghệ.
3.Engineering – Kỹ thuật.
4.Mathematics – Toán học.

Bộ sách bài tập này cung cấp các khái niệm giáo dục theo một cách thú vị và hấp dẫn dành cho trẻ từ lúc bắt đầu đi học nhà trẻ đến lúc bước vào trường tiểu học. Các em sẽ tham gia vào các bài tập thực hành thú vị, qua đó phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

– Các thử thách và hoạt động STEM Khuyến khích các con suy nghĩ sáng tạo và khám phá các ý tưởng khác nhau để giải quyết vấn đề.

– Mỗi đơn vị bao gồm các câu chuyện và các trang thực hành giúp trẻ hiểu các khái niệm khoa học và cung cấp nền tảng để hoàn thành mỗi thử thách STEM.
– Một hoạt động về tạp chí STEM hướng dẫn trẻ trong quá trình thiết kế kỹ thuật đó là : lập kế hoạch, tạo, kiểm tra và ghi lại .
– Các chủ đề trong mỗi STEM là trái đất, cuộc sống và khoa học vật lý. Mỗi đơn vị bao gồm 1 khái niệm khoa học cụ thể và bao gồm: Câu chuyện khoa học, Giới thiệu từng khái niệm khoa học và thực hành

– Hỗ trợ trẻ học và hiểu câu chuyện STEM: Câu chuyện hư cấu với 1 vấn đề cần giải quyết thử thách STEM. Hoạt động thực hành để giải quyết vấn đề tạp chí STEM: Cung cấp đề cương kế hoạch để giúp hoàn thành các kế hoạch thử thách có đáp án kèm theo. Như tại cấp độ Kindergarten (dành cho trẻ 5 tuổi): Các chủ đề trong thử thách STEM tập trung vào trái đất, cuộc sống và khoa học vật lý
– Trong lĩnh vực khoa học vật lý, các em sẽ nghiên cứu về hình dạng, kích thước. chất rắn. chất lỏng và chức năng của nam châm. Khi nghiên cứu khoa học đời sống, trẻ sẽ thảo luận về những thứ mà động vật và thực vật cần để sống. Và phần khoa học trái đất sẽ tập trung vào việc tìm hiểu về các vùng nước, đá và các mùa trong năm

Thông tin sách:- Tác giả: Evan – moor
– Số trang: 130 trang/ 1 quyển . IN MÀU


 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo