[Sách] EFL Phonics 3rd Edition

EFL Phonics 3rd Edition, the best selling phonics series now in its third edition, is an easy-to-teach five level series for elementary school students who are learning English as a Foreign Language (EFL). With the same outstanding core content as before, great new features have been added. These new features will allow children to learn the basics of phonics more effectively and enable them to build confidence in reading while having fun.

– Age: Elementary

– Level: Beginning

– Components: Student Book 1-5 (Included Audio CD and Hybrid CD), Workbook 1-5, Teacher’s Manual (Teacher’s Resource CD)

EFL Phonics 3rd Edition (5 levels) – Học đánh vần tiếng Anh (tiểu học)
✓ EFL Phonics là bước đầu tiên và quan trọng trong chuyến hành trình khám phá tiếng Anh của trẻ, nó giúp bé chuẩn hóa phát âm tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời qua 44 ngữ âm.
EFL Phonics gồm năm cấp độ (5 levels) dành cho học sinh tiểu học. Thông qua tiếp xúc với các bài tập nghe và phát âm phong phú, các em sẽ học cách kết nối các âm của tiếng Anh với các chữ cái đơn một cách hiệu quả, EFL Phonics cũng giới thiệu những câu chuyện và giai điệu vui nhộn với những từ phổ biến. GIúp các bé học nhiên hơn và giúp các em tự tin khi đọc những gì mình thích.
EFL Phonics giới thiệu nhiều “Sight words” là những từ thông dụng, thường xuyên xuất hiện trong tiếng Anh. Ghi nhớ những từ này giúp trẻ học tiếng Anh thuận lợi hơn. Thường Sight Word còn được gọi là Dolch hoặc High Frequency Words. Nhận diện được Sight Words là việc rất quan trọng, bởi vì những từ này thường xuyên được sử dụng.
■ Mục tiêu Âm thanh và Mục tiêu của loạt EFL Phonics
Cuốn 1 Âm thanh một chữ cái:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x (cuối cùng) , y, z
EFL Phonics 1 dạy cho học sinh cách phát âm và viết 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu các từ mới giúp các em hiểu rõ hơn về các mối quan hệ âm thanh.
Quyển 2 nguyên âm ngắn: a, e, i, o, u
EFL Phonics 2 dạy cho học sinh cách tạo ra hai và ba chữ cái kết hợp các nguyên âm ngắn và phụ âm. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu các từ mới bao gồm các nguyên âm ngắn.
Cuốn 3 nguyên âm dài: a_e, i_e, o_e, u_e
EFL Phonics 3 dạy cho học sinh các nguyên âm dài. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu các từ mới bao gồm các nguyên âm dài.
Cuốn 4 Phụ âm:
(1) Hỗn hợp phụ âm: bl, cl, fl, gl, pl, sl, br, cr, dr, fr, pr, tr, sm, sn, st, sw, nk
(2) Các biểu đồ phụ âm: ch, sh, ph, th, wh, ng
EFL Phonics 4 dạy cho học sinh các phụ âm chữ cái đôi, chẳng hạn như hỗn hợp phụ âm và phụ âm phụ âm. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu các từ mới bao gồm hai phụ âm chữ cái.
Cuốn sách 5 nguyên âm đôi:
(1) Nguyên âm nguyên âm: ee, ea, ai, ay, oa, ow (tô), oo (sách), oo (mặt trăng)
(2) Nguyên âm Diphthongs: oi, oy, ou, ow (chú hề)
(3) Nguyên âm được điều khiển R: ar, er, ir, hoặc, ur
EFL Phonics 5 dạy cho học sinh hai nguyên âm chữ cái, chẳng hạn như các nguyên âm nguyên âm, nguyên âm nhị âm và nguyên âm được điều khiển r. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu các từ mới bao gồm hai nguyên âm chữ cái.
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo