[Sách] Very Easy Reading (Third Edition)

EASY READING- BỘ SÁCH ĐỌC CHO CÁC CON TỪ ĐỘ TUỔI 6-10 TUỔI RẤT HAY.
Bộ sách in màu 3 cuốn, mỗi cuốn dày gần 100 trang, 3 cuốn đầu tiên trong bộ sound great, dành cho các bé mới bắt đầu tập đọc, viết, đang học phonics, có bài tập kiểm tra từ vựng. Sách có file nghe rất tiện.
Mỗi unit có 20 bài đọc, dưới dạng thơ, có vần điệu giúp các con dễ học -đọc-nhớ bài thơ ngay trong lần thứ 2.
Mỗi bài có phần từ mới, giúp các con học và nhanh nhớ nội dung của bài đọc hiểu hơn.

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).


    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo