[Sách] Conquering the Grades (by Shell Education)

Conquering the Grades

Help students practice the key skills they need to be successful at each grade level with engaging cross-curricular activities.

This series provides standards-based activities to develop students’ skills in reading, word study, language, writing, mathematics, social studies, and science. Students will enrich their learning and strengthen their grade-level skills as they supplement their studies with these activities over the course of the school year.

Overview

 • Full-color workbooks supplement students’ learning to help solidify the concepts they are learning at school and strengthen the school-home connection
 • Provides 10 monthly units, each covering reading, language, writing, math, problem solving, social studies, science, a critical-thinking activity, an oral language game, and extension activities
 • Self-directed activities allow students to practice and strengthen their skills during independent practice
 • Teachers will find ready-to-go homework, independent practice, or enrichment for their students
 • Parent tips and suggestions for family activities strengthen the school-home connection.

Xây dựng các kỹ năng nền tảng mà tất cả học sinh từng lớp cần bằng cách sử dụng tài nguyên hấp dẫn này! Dựa trên các tiêu chuẩn ngày nay, các hoạt động trong cuốn sách này được thiết kế để phát triển các kỹ năng đọc, học từ, ngôn ngữ, viết, toán học, nghiên cứu xã hội và khoa học của học sinh. Nó cũng có các hoạt động và trò chơi thú vị, nhưng đầy thử thách, tư duy phản biện và mở rộng. Được chia thành 10 phần hấp dẫn, một phần cho mỗi tháng trong năm học, cuốn sách này được biên soạn nhằm bổ sung cho việc học tập của học sinh nhằm giúp củng cố các khái niệm mà các em đang học ở từng khối lớp và tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường.

  ImageNameTypePriceStockBuy
  Contact Me on Zalo
  0
  0
  ĐÃ CHỌN
  GIỎ HÀNG KHÔNG CÓ GÌ