[Sách] Cambridge Storyfun 2nd edition (6 levels)

Trước đây bộ storyfun  PHIÊN BẢN CŨ  có các level:
– Storyfun for Starters
– Storyfun for Movers
– Storyfun for Flyers

Nhưng với bản cập nhật mới từ năm 2018 thì Cambridge chia như sau:
– Sách Storyfun 1 & 2 : dành cho trình độ Starters
– Sách Storyfun 3&4: dành cho trình độ Movers
– Sách Storyfun 5&6 : dành cho trình độ Flyers
Mỗi cuốn Storyfun có : Student’s book ( xem giá ở dưới),  CD Audio (nghe miễn phí) , sách Teacher’ book (xem giá ở dưới)
TOÀN BỘ FILE NGHE SÁCH STORYFUN 1-2-3-4-5-6 TẠI ĐÂY


    ImageNamePriceStockBuy