[Sách] Sách Cambridge lớp 6 song bằng

Bộ sách Cambridge dành cho lớp 6 song bằng gồm các cuốn chủ đạo như sau:
– Cambridge Global English coursebook 7 & Workbook 7
– Cambridge Checkpoint Mathematics Coursebook 7 & Practice book 7
– Cambridge Checkpoint Science Coursebook 7 & Workbook 7
(Bộ sách Cambridge level 7, gồm 6 cuốn)

Ngoài ra 1 số trường còn thêm 1 số sách khác. Ví dụ Nguyễn Siêu thêm các cuốn Challenge và Skills Builder cho Mathematics và Science.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo