[Sách] 101 Must-Know Challenging Maths Word Problems

Bộ sách Toán Singapore gồm 6 cuốn cho học sinh tiểu học.
? Bộ sách này là sách nâng cao, đặc biệt thích hợp cho các bạn khả năng tư duy tốt, giúp các em hiểu sâu và yêu toán hơn!
? Cải thiện khả năng của học sinh trong việc làm quen hiểu và giải thích các thuật ngữ toán học. Có đáp án chi tiết!
? Những cuốn sách này bao gồm các vấn đề từ ngữ thường gặp của học sinh trong các bài học và bài kiểm tra. Các câu hỏi được phân loại thành các chủ đề tương ứng phù hợp với các chủ đề trong giáo trình toán học Singapore.
?Các hoạt động chi tiết từng bước được xây dựng, thiết kế trong các bài học giúp học sinh dần biết cách giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó còn có các sơ đồ mô hình toán học cũng được cung cấp các giải pháp để hỗ trợ học sinh hiểu các quy trình giải quyết vấn đề.
? Những thuật ngữ toán học này sẽ cho phép học sinh phát triển và trau dồi kỹ năng tư duy sáng tạo và phê bình trong học toán là nguồn tài liệu tham khảo tuyệt vời để các bạn học toán và yêu thích toán học.
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo