[Sách] Reading for the Real World (2nd Edition)

Bộ sách “Reading for the Real world 1,2,3” bao gồm 4 mức độ sẽ cung cấp một cách đa dạng các chủ đề được trình bày trong mỗi cuốn sách sẽ thu hút các bạn đọc có sở thích đa dạng, từ đó nâng cao vốn từ vựng hữu ích thường gặp trong các bài đọc học thuật từ các lĩnh vực khác nhau. Mỗi bài đọc trong loạt bài Đọc này sẽ được kèm theo các bài tập được thiết kế để khuyến khích học sinh khám phá các chủ đề đọc thông qua các hoạt động nói, viết và từ vựng.

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo