[Sách] Progressive Skills (Separate Skills editions) [Garnet Education 2012]

The separate skills edition of our four level skills course.

Có 4 cấp độ. Mỗi cấp độ gồm 3 cuốn

  • Listening Speaking
  • Reading
  • Writing

Mỗi cuốn lại có sách cho học sinh và sách cho giáo viên. Như vậy mỗi cấp độ sẽ có 6 cuốn. Trọn bộ 4 level sẽ thành 24 cuốn như dưới đây.

Toàn bộ file nghe của bộ sách này TẠI ĐÂY ( có thể nghe trên mọi thiết bị có internet).

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo