[Sách] Oxford Engage Special Edition ( Full 4 levels)

Lưu ý: Đây là sách phiên bản Special Edition, để phân biệt với các phiên bản khác.

Toàn bộ AUDIO sách này nghe ở đây.

Bộ sách tiếng Anh-Mỹ Oxford Engage (Special Edition) gồm 4 cấp độ đã được sửa đổi với các nội dung thiết kế mới mẻ, hấp dẫn người học là thanh thiếu niên. Cấu trúc bài học được cải thiện chú trọng vào kỹ năng nghe, nói, phát triển vốn từ vựng đảm bảo giao tiếp tốt hơn, nhằm phát triển sự tự tin và động lực học tập của học sinh. Phần bài tập còn bổ sung thực hành đọc hiểu.

Engage Second Edition retains its successful topic-based learning approach, but now has a revised syllabus providing even greater support for students and teachers.

The fresh design and up-to-date content are attractive to teenagers, and the improved unit structure develops confidence and motivation. Extra materials for teachers, and a full range of digital components, allow for flexibility, and there is also support for mixed ability classes.

  • Oxford Engage Starter
  • Oxford Engage 1
  • Oxford Engage 2
  • Oxford Engage 3
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo