[Sách] Fidge Louis. Primary Foundation Skills - Reading Comprehension 1-2-3-4-5-6

Bộ Series Đọc hiểu (6 cấp) của Louis Fidge.???
Bộ sách giới thiệu cho trẻ em ( cấp tiểu học) một loạt các loại văn bản thông tin và hài hước bao gồm tiểu thuyết, thực tế và thơ.

Cấu trúc của mỗi đơn vị theo cùng một mẫu ( xem file số 1 ở dưới) , điều này giúp cho khóa học dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho cả giáo viên và học sinh

Fidge Louis. Primary Foundation Skills – Reading Comprehension 1
Fidge Louis. Primary Foundation Skills – Reading Comprehension 2
Fidge Louis. Primary Foundation Skills – Reading Comprehension 3
Fidge Louis. Primary Foundation Skills – Reading Comprehension 4
Fidge Louis. Primary Foundation Skills – Reading Comprehension 5
Fidge Louis. Primary Foundation Skills – Reading Comprehension 6


 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo