[Sách] Scholastic Complete Comprehension Practice ( 6 levels)

COMPLETE COMPREHENSION PRACTICE là bộ sách thực hành toàn diện và đầy đủ về kỹ năng đọc hiểu trong tiếng Anh cho các bạn tiểu học.
Xuyên suốt bộ giáo là những bài thực hành tập trung vào việc mở phát triển kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng quan sát đánh giá. Bộ sách còn giúp trẻ nâng cao vốn từ vựng và hiểu được cách sử dụng tự vựng đúng cách.
Mỗi bài học được thiết kế với nội dung trình bày rõ ràng kèm hình ảnh minh hoạ, chia thành 4 Section: multiple choice questions, cloze passages and open-ended questions.
Cuối sách có kèm answer key để giúp trẻ tra cứu lại bài làm

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo