SÁCH GÁY XOẮN (Terms and Conditions)

Trừ những cuốn có tiền tố [Truyện] thì tất cả sách được bán trên website này là Sách gáy xoắnlà sách in trên khổ giấy A4 ( loại giấy Double A 70). In màu hoặc đen trắng tùy vào từng loại sách ( nếu sách gốc là có màu thì sách in lại cũng là sách  in màu) . Xem CHI TIẾT.