[Flashcards] My little island 1 – 48 thẻ, ép platics

150.000200.000

48 thẻ được in trên giấy in màu loại dày đẹp, giấy bóng và đẹp. Được ép plastics để tăng độ bền. Có thể lựa chọn thẻ cỡ to ( A4) hoặc nhỏ ( A5).

Xóa

Mô tả

This is a preview. The number of pages displayed is limited.

Thông tin bổ sung

Cỡ của thẻ :

,