[Sách] Cambridge English Idioms in Use Advanced – Sách gáy xoắn

150.000

CUỐN SÁCH NÀY HAY QUÁ!

Các mẹ tìm mua hoặc print ra cho các con làm bài tập theo cuốn sách này nhé. Đây là sự tổng hợp, phân chia, và chú giải tốt nhất về một số lượng lớn các thành ngữ, tục ngữ của người Anh đúc kết hàng ngàn năm thành những cụm từ súc tích về ý nghĩa và sự tinh tế của ngôn từ. Vừa là văn hóa, vừa là lịch sử, vừa là ngôn ngữ! Tóm lại, một cuốn sách quá hay mà hình như Tôi đã có lần nào đó post lên, nhưng hôm nay lần lại như mới nên pót lại nhắc các con học tập.

From thầy Giang Nguyễn

Tình trạng: CÒN HÀNG

Email
Danh mục:

Mô tả

This is a preview. The number of pages displayed is limited.