[Sách] IKMC – Vận động tư duy cùng Kangaroo lớp 5-6 ( Grade 5-6) – Sách gáy xoắn

120.000

Tài liệu hay nhất về Toán tư duy. Đặc biệt các bạn tham gia kì thi Toán học IKMC.

Đây là sách song ngữ theo kiểu nửa đầu là tiếng Việt, nửa sau là tiếng Anh. Một vài trang dưới đây là phần tiếng Việt ở đầu cuốn.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mô tả

This is a preview. The number of pages displayed is limited.

error: