[Sách] Cambridge Checkpoint Mathematics 8 Teacher’s Resource – Sách gáy xoắn

250.000

Hơn 300 trang in màu. Sách này dành cho giáo viên hoặc phụ huynh kèm học sinh ở nhà. Sách có các bài hướng dẫn dạy và học cho mỗi bài học, có đáp án tất cả các bài tập ở 2 cuốn sách Coursebook và Practice book.

Written by well-respected authors, the Cambridge Checkpoint Mathematics suite provides a comprehensive structured resource which covers the full Cambridge Secondary 1 Mathematics framework in three stages. This Teacher’s Resource for Stage 8 offers advice on how to introduce concepts in the class, and gives ideas for activities to help engage students with the subject matter. Answers to all questions in the Coursebook and Practice Book are also included along with an end-of-year review test and answers.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mua sản phẩm này sẽ tích được 2,500 S-Point!

Mô tả

(Dưới đây là một số trang xem trước. Chất lượng hình ảnh có thể phải giảm đi so với thực tế để tối ưu tốc độ hiển thị trên website)