[Sách] Tuyển tập đề thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC). Song ngữ Việt – Anh, có đáp án. Lớp 1-2 – Sách gáy xoắn

70.000

Tuyển tập các đề thi chính thức của các năm, song ngữ Anh – Việt. Có đầy đủ đáp án.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mua sản phẩm này sẽ tích được 700 S-Point!

Mô tả

(Dưới đây là một số trang xem trước. Chất lượng hình ảnh có thể phải giảm đi so với thực tế để tối ưu tốc độ hiển thị trên website)