[Sách] Tuyển tập đề thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC). Song ngữ Việt – Anh, có đáp án. Lớp 1-2 – Sách gáy xoắn

70.000

Tuyển tập các đề thi chính thức của các năm, song ngữ Anh – Việt. Có đầy đủ đáp án.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mô tả

(Dưới đây là một số trang xem trước. Chất lượng hình ảnh có thể phải giảm đi so với thực tế để tối ưu tốc độ hiển thị trên website)