[Sách] Model Essay 1 Showing you the Basic – Sách gáy xoắn

50.000

*Quyển 1 – Showing you the Basics (50 topics)
– Đúng với tự của quyển 1: Cho các bạn thấy về bố cục của một bài viết luận tiếng Anh. Cuốn này có nhiều topic, mỗi topic sẽ có một bài luận mẫu, kèm theo cách chia bố cục của bài luận đó, từng mới sẽ được giải thích một cách chi tiết. Cuối mỗi topic các bạn sẽ được viết một bài luận kèm theo những phần gợi ý cho từng phần (đoạn) của bài viết.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Email

Mô tả

  • This is a preview. The number of pages displayed is limited.