[Sách] Oxford Get Ready for Movers Teacher’s book 2018 ( Second Edition) – sách gáy xoắn

100.000

Trong cuốn Teacher’s Book này, có các hướng dẫn dạy học dành cho giáo viên. Đặc biệt có đầy đủ đáp án của cuốn Student’s Book tương ứng để học sinh có thể kiểm tra bài làm của mình.

CUốn này cũng rất cần thiết vì có các hình ảnh để ôn luyện phần Speaking trong cuốn Student’s book.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mua sản phẩm này sẽ tích được 1,000 S-Point!

Mô tả

This is a preview. The number of pages displayed is limited.

(Dưới đây là một số trang xem trước. Chất lượng hình ảnh có thể phải giảm đi so với thực tế để tối ưu tốc độ hiển thị trên website)