[Sách] A1 Movers Wordlist picture book ( for exams from 2018) – Sách gáy xoắn

35.000

Toàn bộ từ  vựng trong khung kiến thức để thi Cambridge Movers theo cập nhật mới từ năm 2018. Có kèm hình ảnh minh họa. Hệ thống từ vựng được chưa thành các chủ đề rất dễ học.

Tình trạng: CÒN HÀNG

Mua sản phẩm này sẽ tích được 350 S-Point!

Mô tả