[Flashcards] Oxford Discover 1 ( 254 thẻ) – In trên giấy dày, ép plastics

400.000550.000

Thẻ in trên giấy cứng khổ A5 hoặc to hơn là khổ giấy A4, có mặt bóng và được ép Plastics loại dày.

Xóa
Email

Mô tả

Thông tin bổ sung

Cỡ của thẻ :

,